Meistä

Toimisto perustetaan 1973

Suomen Sukututkimustoimisto on Suomen vanhin sukututkimustoimintaa harjoittava yritys. Toiminta käynnistettiin 70-luvulla Jyväskylässä, kun yrityksen perustaja Seppo Sampio huomasi ihmisten ympärillään kaipaavan tietoa juuristaan ja siitä, mistä he olivat tulleet. Sodan runtelemat sukupolvet olivat joutuneet paikoin hyvinkin kauaksi toisistaan, ja halu tuntea juurensa oli kova. Tehtävä oli kunnianhimoinen, ajatus yhtiöstä ennennäkemätön, mutta tavoite selkeä – sukupolvien yhteensaattaminen.

1000 itsenäistä sukututkimusta

Toimisto julkaisi ensimmäisinä vuosikymmeninään jopa 1000 itsenäistä sukututkimusta. Selvitykset pienimilläänkin nivoivat muutaman sukupolven toisiinsa, ja laajimmillaan selvityksistä pääsivät nauttimaan kokonaiset sukuseurat laajoine sukukirjoineen. Perheiden juurien tuntemisen lisäksi, selvitykset vauhdittivat myös kansallisia tutkimuksia, joita 70-luvulla oli toteutettu vasta vähän.

Alan ensimmäinen oppikirja

Myös opetusrintamalla tapahtui, kun Sukututkimustoimisto julkaisi ensimmäisen suomenkielisen sukututkimusoppaan vuonna 1975. Opas tarjosi aloittelijalle kaikki välttämättömät perustiedot: kartoittaa sukututkimuksen taustatekijät, periaatteet ja lähtökohdat, perehdyttää tarkasti tutkimusmenetelmiin, ja -kaavioihin, esittelee tutkimuslähteet sekä auttaa jopa vanhojen käsialojen tulkitsemisessa, käytännön esimerkkejä unohtamatta. Sukututkimusopas ja sitä seuraavat julkaisut ovat toimineet vahvana peruskivenä sukututkimuksen opetukselle, ja oppikirjoja hyödynnetään yhä tänäkin päivänä harrastuksen tavoittaessa yhä uusia kiinnostuneita.

2005 – Uusi johtaja

Vuonna 2005 sukututkimusopettaja Ritva Sampio ryhtyi johtamaan toimintaa menestyksekkäästi. Toimisto jatkoi yhä tutkimustyön, sukukirjojen ja opetusten parissa.

​Uutena johtajana Sampion yksi tärkeimmistä ajatuksista tutkimustyössä oli erottaa silkat nimiluettelot sukupolvia yhteensaattavasta sukututkimuksesta. Nimet ja päivämäärät ovat kriittisessä roolissa, ja niiden oikeellisuus on tutkimuksen elinehto. Siitä huolimatta, Sampio näkee nimiluettelon vasta runkona, johon sukujen tarina ripustetaan perukirjoin, kartoin ja muun historiatiedon myötä. Näin tutkimus tarjoaa tilaajalleen paljon enemmän tietoa, ja mahdollisuuden ymmärtää juuriaan.

2015 – Verkkokoulutukset käynnistyvät

Kun yhtiö 70-luvulla julkaisi alansa ensimmäisen suomenkielisen oppikirjan, ei tiedossa ollut, että vuonna 2015 kurssitoiminta käynnistettäisiin verkossa. 2020-luvulle tultaessa, webinaareista on tullut jo kurssien päämuotoinen toteutustapa, ja niille voi osallistua asuinpaikasta riippumatta. Verkkokoulutuksiin osallistutaan ympäri maailmaa, ja osallistujia on ollut niin Floridasta, Chilestä kuin Thaimaastakin.

Uusi Sukututkimusneuvoja-koulutus lanseerataan

Toimisto lanseerasi vuonna 2021 Suomessa täysin uuden koulutuskokonaisuuden, jonka avulla on mahdollista pätevöityä sukututkimusneuvojaksi. Sukututkimusneuvojana saat taidot käsitellä henkilötietoja niiden velvoittamalla tavalla, ja varmistat keräyksen ja taltioinnin tapahtuvan oikeaoppisesti. Koulutus sisältää ohjeistusta mm. henkilötietojen käsittelyyn eri yhteyksissä, nettitietokantojen käyttöä, lähdekriittisiä esimerkkitutkimuksia. Sukututkimusneuvojat ovat työllistyneet mm. kansalasiopistojen sukututkimuskurssien opettajina ja muutama kurssin suorittanut on perustanut oman yrityksen.

​Sukututkimusneuvojia kouluttamalla kansallisen sukututkimustyön lisäksi voidaan varmistaa sukupolvien yhteensaattamista tarinoiden, valokuvien ja perimätiedon taltioinnin avulla.

Tästä linkistä löytyvät kaikkien webinaarien sisällöt ja ilmoittautuminen. Tervetuloa mukaan oman suvun historian löytöretkelle!

www.snellmanedu.fi/sukututkimus

Sukututkimustoimisto täyttää 50 vuotta

Vuonna 2023 yhtiö juhlii 50-vuotistaivaltaan. Juuriltaan jyväskyläläisen yhtiön toiminta on jatkunut läpi vuosikymmenien, toimintaympäristön alati laajentuessa.

2020-luvulle tultaessa toimiston verkkokursseille on osallistunut jo tuhansia opiskelijoita, ja kurssien suosion kasvu jatkuu yhä. Kurssit ovat saaneet osakseen erinomaista asiakaspalautetta. Toimisto on osaltaan varmistamassa laadukkaan sukututkimuksen toteuttamista kaikkialla Suomessa.

Oletko kiinnostunut sukusi salojen selvittämisestä? Tarvitsitpa apua sitten sukututkimuksen perusteissa, tutkimuksen jatkamisessa tai esimerkiksi nimenmuutoksissa, Suomen Sukututkimustoimisto on apunasi.